Tilda Dalunde

“Jag ser konst som en förhandling med verkligheten; ett sätt att förstå, men alltid med insikten att förståelse alltid väcker fler frågor. Mitt arbete börjar som ett sätt att ifrågasätta dagens världen och var vi människor passar in i den. Jag låter ofta historiska händelser och vetenskapliga teorier skapa en plattform jag kan utgå från för att förstå vad som är, och vad som kunde ha varit. Jag är intresserad av balansen mellan skönhet och avsky och mellan det uppenbara och det vaga.”

Web · Instagram