Personuppgifter

Vi följer Personuppgiftslagen.
Vi och våra samarbetspartners lagrar ditt IP-nummer i statistiksyfte. Informationen som samlas in automatiskt är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare som inte handlat av oss kan inte spåras av oss.
Vi ansvarar för att de personuppgifter som du väljer att lämna till oss (till exempel namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress) hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av detta avtal samtycker du till att dina uppgifter sparas för att kunna ge dig information, behandla din order, underlätta vid kommande köp samt för utskick av erbjudanden från Walladore eller våra samarbetspartners (till exempel transport- och betalningspartners) genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Vi säljer eller överlåter aldrig personuppgifter för marknadsaktiviteter från andra företag. Du kan när som helst begära att uppgifter som rör dig ska ändras eller raderas. Du har också rätt att årligen kostnadsfritt erhålla en kopia av de av dina personuppgifter som vi har i våra register.